Hợp chất phủ bảo vệ các hệ thống máy, hộp số, kết cấu khung thép ngoài trời, các thiết bị lưu kho

Giải pháp:

- Chesterton 775

- Chesterton 740

Đặc tính kỹ thuật:

- Tạo lớp phủ bảo vệ thiết bị trong thời gian dài

- Dễ dàng làm sạch và ứng dụng lại

- Có khả năng tự điền lại các vết xước

Ứng dụng:

- Bảo vệ thiết bị quan trọng làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm gây ăn mòn, hỏng hóc.

- Bảo vệ các thiết bị, máy móc, lưỡi cắt lưu kho trong thời gian dài khỏi tác động của môi trường gây ô xi hóa, rỉ sét