Bảo vệ, chống kẹt, làm kín ty van, chịu áp suất, nhiệt độ cao, chống ăn mòn và nước rửa trôi

Mỡ làm kín, chống kẹt, chịu áp suất, nhiệt độ cao, chống ăn mòn và nước rửa trôi (TP 783ACR)

 

Ứng dụng: 
- Hệ thống ty van, bu lông, vít tải, chốt trục, đường ống, bơm...
 
Lợi ích:
Giúp bảo vệ, làm kín, chống kẹt trong thời gian dài, giảm chi phí cho việc sửa chữa và bảo dưỡng.