Chống ăn mòn, mài mòn, xói mòn cho các thiết bị kim loại (bồn chứa, đường ống, vỏ tàu, bơm hóa chất...)

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu ARC Composite là sự kết hợp giữa epoxy biến tính với các hạt sứ cầu gia cường để tạo nên một lớp phủ liên kết tốt với bề mặt kim loại, đồng thời có độ cứng siêu việt chống ăn mòn, mài mòn và xói mòn nghiêm trọng.

- Chịu axit HCl 37%, H2SO4 98% ..

- Chịu dung dịch NaOH, KOH 50% ..

Ứng dụng:

Chống ăn mòn, mài mòn, xói mòn cho các thiết bị kim loại như:

- Bồn chứa, đường ống nhiên liệu máy bay phản lực hoặc bồn chứa các loại hóa chất mạnh...

- Các loại bơm nước, bơm hóa chất...

- Các loại quạt công nghiệp công suất lớn

- Vỏ tàu

- Thiết bị trao đổi nhiệt...