Làm sạch các loại thiết bị trao đổi nhiệt không thể làm sạch bằng cơ học, giúp nâng cao hiệu suất, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, điện năng.

Hợp chất tẩy rửa, làm sạch nhanh, dễ dàng phân hủy sinh học, thụ động với kim loại, an toàn với con người và môi trường

Giải pháp:

- Chesterton TP 803

- Chesterton TP 346