Tìm kiếm
Tư vấn 24/7
Khu vực phía Bắc
  024.39426516
  02439426516
  levu@chestertonvn.com
 
Henri Azibert - Công ty A.W Chesterton - Được Học viện thủy lực (HI) công nhận những đóng góp cho ngành công nghiệp bơm

Thứ 4, ngày 30 tháng 03 năm 2011.

Học viên thủy lực Mỹ (HI) đã công nhận HenriAzibert, Giám đốc phụ trách công nghệ của công ty  A.W.Chesterton về sự lãnh đạo và đóng góp của ông cho sự ra đời hệ thống có tên gọi là ANSI/HI.

Ông Azibert công tác trong ban điều hành của HI đã có những đóng góp không nhỏ trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng và tiến bộ của các hãng máy bơm. Hệ thống chuyển giao công nghệ giữa các thiết bị bơm HI50.7-2010 nằm trong loạt hệ thống Hi-EDE, hệ thống này đã đặt ra một chuẩn mực về công nghệ chuyển giao giữa các thiết bị bơm. Hệ thống EDE giúp tíêt kiệm thời gian và chi phí vận hành, làm chuẩn hóa quy trình chuyển giao thông tin giữa các ban ngành trong xí nghiệp. Công nghệ này mang tính chất cách mạng trong việc chuyển giao thông tin điện tử giữa các hãng máy bơm với nhau. Để biết thêm thông tin về giá trị của công nghệ chuyển giao điện tử trong ngành công nghiệp bơm, xin vui lòng tham khảo website của HI www.Pumps.org/EDE.

Đôi điều về Học viên thủy lực: Công ty A.W.Chesterton là thành viên của Học viện thủylực (HI), là cơ quan thẩm quyền, sản xuất và cung cấp máy bơm, hệ thống bơm có quy mô lớn nhất trên thị trường bắc Mỹ. Nhiệm vụ của Học viện là tạo ra một diễn đàn nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong ngành, nâng cao và cung cấp dịch vụ cho thành viên của nhóm trên toàn thế giới. Tham khảo các trang web sau của Học viện để biết thêm thông tin: www.Pumps.org,www.PumpLearning.org và www.PumpSystemsMatter.org.