Tìm kiếm
Tư vấn 24/7
Khu vực phía Bắc
  024.39426516
  02439426516
  levu@chestertonvn.com
 
Công ty TNHH Lê & Vũ được nhận bằng khen của Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Ông Lê Quốc Hùng - Tổng giám đốc công ty TNHH Hỗ Trợ Kỹ Thương Lê & Vũ được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ về những đóng góp tích cực và thành tích trong hoạt động khoa học, công nghệ, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.