ARC Composite Phủ sàn khu vực hóa chất, sàn nhà xưởng, bảo vệ các bề mặt bê tông trong nhiều năm

ARC Composite phủ bảo vệ, phục hồi bề mặt nền, bể chứa bê tông làm việc trong môi trường hóa chất.

 

Ứng dụng:
Bảo vệ nền, bể chứa hóa chất trong khu vực xử lý nước thải 
Bảo vệ sàn các khu vực xưởng sản xuất.
 
Lợi ích:
Giúp bảo vệ kết cấu bê tông luôn bền vững tối thiểu là 10 năm trong những vùng chứa hóa chất như H2SO4 98%, NaOH 50%...