Bôi trơn, chống kẹt cho các thiết bị làm việc tại nhiệt độ cao

Hợp chất bôi trơn, chống kẹt cho các thiết bị làm việc tại nhiệt độ cao

Giải pháp:

- Chesterton 785

- Chesterton 787