Làm sạch rỉ của các thiết bị kim loại thường xuyên tiếp xúc với hóa chất

Giải pháp làm sạch rỉ hiệu quả cao, không gây rỉ trở lại, an toàn với thiết bị và con người

Giải pháp:

- Chesterton 338

- Chesterton 763